De Valkenswaardse
Zorg op maat

Fysiotherapie met een creatieve inslag op de werkplek

Veel gezondheidsverlies door fysieke werkbelasting.
In 2015 leidde fysieke werkbelasting tot ruim 35.000 DALY’s gezondheidsverlies in de beroepsbevolking. Dit is 5,8% van de totale arbeid gerelateerde ziektelast (0,7% van de totale ziektelast in Nederland). Hoge fysieke arbeidsbelasting als staand en geknield werken en zware lasten tillen behoren tot de fysieke arbeidsrisico’s die de meeste ziektelast veroorzaken.
Bent u op zoek naar:
• Preventief optreden tegen ziekteverzuim
• Korte lijntjes met revalidatie deskundige
• Fit personeel
• De juiste werkhouding
• Advies op de werkvloer
• Antwoorden over belasting en belastbaarheid.


Fysiotherapie
De Valkenswaardse pakt ziekteverzuim aan door klachten aan het bewegingsapparaat efficiënt te behandelen. Een snelle interventie
en individueel maatwerk staan hierbij centraal. Zowel preventief als curatief met als doel, het functioneren in het eigen werk of werkhervatting van de medewerkers te bevorderen.
De Valkenswaardse staat voor:

• Een effectieve aanpak van geheel of gedeeltelijke uitval in het arbeidsproces, of de dreiging daartoe.
• Maatwerk gericht op het individu.
• Snelle interventie bij verzuim.
• Een pro-actief beleid, gestoeld op een goede samenwerking tussen werkgever, bedrijfsarts en eventueel andere ingeschakelde disciplines.
• Zowel op de werknemer als op de werkgever gericht.

Voordelen

Het beperken en voorkomen van verzuim levert alleen maar voordelen op. Het bespaart de organisatie behoorlijk wat kosten en kopzorgen, als ook een spoedige werkhervatting of klachtvermindering waardoor werknemers geen uitval krijgen.

Doelgroep

Werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat. De klachten waar werknemers tegenaan lopen verschilt per beroep. Veel voorkomende klachten zijn nek- en rugklachten, maar ook zien we veel knie- en schouderproblematiek. (bedrijfstak afhankelijk)

Maatwerk
Het plan van aanpak is gericht op het individu en ligt niet vast in standaard modules of protocollen. De fysiotherapeut beschikt over de juiste kennis en ruime ervaring. In het leveren van maatwerk betreffende behandelingen en medische trainingstherapie.  De Valkenswaardse onderscheidt zich van de meeste arbeidsreïntgratiebedrijven door per individu te bekijken welke interventie voor deze persoon noodzakelijk is en gaan samen een behandel- of preventie-plan aan.
Snelle interventie
De Valkenswaardse consulteert binnen 1 dag een werknemer voor een intake en rapporteert dezelfde dag aan de bedrijfsarts en/of de werkgever. Tijdens de intake onderzoekt de fysiotherapeut samen met de werknemer welke lichamelijke klachten er zijn, welke hinder door deze klachten worden ondervonden en welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van de klacht(en). Dit beïnvloedt in welke mate de klachten zich manifesteren en uiteindelijk de duur van het herstel.

Behandelingen
Fysiotherapeutische behandelingen bestaan uit diagnostiek mobilisaties en oefentherapie. Het doel kan pijndemping zijn, maar vooral het verbeteren van de belastbaarheid van het weefsel is een belangrijk aandachtspunt in het herstel. Als het actieve medische trainingstraject door een bepaalde reden (bijvoorbeeld overmatige spierspanning) niet gestart kan worden, creëren enkele behandelingen vaak de voorwaarden om het benodigde trainingstraject toch mogelijk te maken. Daarmee zijn fysiotherapeutische behandelingen een belangrijke voorloper op het eigenlijke traject waarin de belastbaarheid zodanig wordt verbeterd dat een werknemer weer aan de slag kan. Ook kan het verbeteren van de houding of het leren ontspannen het doel zijn van de fysiotherapeutische behandeling.

Kosten

Een interventie lijkt geld te kosten, maar dezen kosten worden ruimschoots terug verdiend door eerdere werkhervatting of voorkomen van verzuim. Onze diensten zijn een investering die het bedrijf of instelling een besparing oplevert. Er kunnen drie partijen een rol spelen in het kostenplaatje: de werkgever, de medewerker en de ziektekostenverzekeraar van de medewerker. Per intake gaat er een offerte naar de werkgever met daarin een voorstel omtrent het “plan van aanpak” en een uiteenzetting van de kosten. Omdat wij maatwerk leveren, gaat het hier: uitsluitend om kosten die noodzakelijk zijn. We proberen de kosten maximaal te verhalen bij de ziektekostenverzekeraars, een eventueel aanwezig bedrijfszorgpakket of subsidies.

Fysieke belasting per sector

ICT-werknemer zit meer dan 6 uur per dag achter beeldscherm. In 2015 zat ruim 80% van de werknemers in de ICT meer dan 6 per dag achter een beeldscherm. Dit percentage is bijna 8 keer zo hoog als in de horeca (12%). In de zakelijk, bestuurlijke en financiële sectoren zat ook meer dan 50% van de werknemers langer dan 6 uur per dag achter een beeldscherm. De meeste herhalende bewegingen worden gemaakt in de sector landbouw (56,5%). In het onderwijs (12,6%) werden de minste herhalende bewegingen gemaakt (NEA 2015).
Werknemer in de bouw werkt regelmatig in een ongemakkelijke houding.

In 2015 werd in de bouwsector door bijna één op de vier werknemers regelmatig in een ongemakkelijke houding gewerkt (23,2%). Ook werd er regelmatig veel kracht gezet (35,5%) en staan werknemers in deze sector het meeste bloot aan trillingen door voertuigen, apparaten of gereedschap (29,1%). Deze vormen van fysieke belasting komen het minste voor in de fianciële secor en in de ICT (NEA 2015)

MAAK WERK VAN VERZUIM!

 

Tarieven

De Valkenswaardse hanteert de volgende tarieven, (BTW-vrijgesteld):
• Intake, bestaande uit screening, een uitgebreid onderzoek en rapportage: € 60,-
• Fysiotherapeutisch consult, 30 minuten: € 30,-
• Outtake, inclusief rapportage: € 60,-
• De kosten van een training on the job en/of een werkplekonderzoek zijn afhankelijk van de opdracht. Deze worden dan ook na een inventarisatie van de hulpvraag door middel van een offerte kenbaar gemaakt.
Meer informatie?
Komt u gewoon eens kijken in de Wezelstraat 2 of neemt u contact op met onze fysiotherapeut Bart Bons of via info@devalkenswaardse.nl