De Valkenswaardse
Zorg op maat

Aandoeningen en blessures

Risico op sportblessures nadeel van intensief bewegen

Het risico op sportblessures is een nadeel van vooral intensieve lichamelijke activiteit. Jaarlijks zijn er circa 3,7 miljoen sportblessures, waarvan iets minder dan 40% (1,4 miljoen blessures) medisch wordt behandeld. Bij medisch behandelde blessures gaat het in de meeste gevallen (1,1 miljoen gevallen) om een acute sportblessure. Bij de overige blessures is het letsel geleidelijk ontstaan.

Lichamelijke activiteit beschermt tegen tal van ziekten

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en kent diverse gezondheidsvoordelen. Matig intensieve lichamelijke activiteit, zoals fietsen of stevig wandelen, heeft al een gunstig effect op de gezondheid, mits deze regelmatig wordt verricht. Intensieve lichamelijke activiteit, zoals hardlopen, voetballen en tennis, bevordert bovendien de conditie van hart en longen, ofwel de cardiorespiratoire fitheid.

Verband tussen bewegen en gezondheid

Uit onderzoek blijkt dat de minst actieve personen over het algemeen het grootste risico hebben op negatieve gezondheidseffecten. Daarnaast staat met redelijke zekerheid vast dat tenminste 150 minuten matig tot zwaar intensieve activiteit per week samenhangt met meer gezondheidswinst dan een activiteitenniveau dat lager ligt dan deze 150 minuten.

Voldoende bewegen gunstig voor chronische aandoeningen

Voldoende bewegen kan het beloop van een aantal chronische aandoeningen zoals coronaire hartziekten, diabetes mellitus type 2, osteoporose, beroerte en depressie gunstig beïnvloeden.